สำหรับนิติบุคคลที่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานกับกรมการจัดหางานแล้ว

สำหรับนิติบุคคลที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
* ในกรณีการเข้าใช้งานครั้งแรกผู้ใช้งานนิติบุคคลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารหรือเดินทางมาติดต่อกรมการจัดหางานเพื่อทำการยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  ผู้ประกอบการสามารถใช้ DBD ID เพื่อทำการเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีผู้ใช้งานของกรมการจัดหางานได้ด้วยตนเอง
DBD  ID  คืออะไร?

 กลับ
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Copyright©2020 Department of Employment. All rights reserved.