สำหรับนิติบุคคลที่ได้ยืนยันตัวตนด้วยระบบ Digital ID แล้ว
ระบบบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) คืออะไร?

สำหรับนิติบุคคลที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
* ในกรณีการเข้าใช้งานครั้งแรกนิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ด้วยบริการ Digital ID เพียงครั้งเดียว  หลังจากนั้นนิติบุคคลจะสามารถใช้บริการระบบต่างๆ ของกรมการจัดหางานได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีก
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Copyright©2020 Department of Employment. All rights reserved.