สำหรับประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทย
บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  (Digital ID) คืออะไร?

กรณีท่านมีบัญชีที่ได้สมัครกับทางกรมการจัดหางานแล้ว *
* หากท่านต้องการสร้างชื่อบัญชีกับกรมการจัดหางาน หรือท่านเป็น ผู้ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานใกล้บ้านท่านเพื่อทำการยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน
 กลับ
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Copyright©2020 Department of Employment. All rights reserved.